voordelen van headless commerce

e-Commerce

Voordelen headless commerce vs traditionele platformen

28 februari 2022

Een headless e-commerce platform onderscheidt zich op cruciale punten van traditionele platformen als Magento, Intershop, WooCommerce en Sitecore Commerce. In het voorgaande onderdeel noemden we de belangrijkste kenmerken van headless commerce. Maar hoe zorgen deze factoren er in de praktijk voor dat jouw organisatie zich ook écht van de concurrentie kan onderscheiden? Die cruciale vraag kunnen we op veel verschillende manieren beantwoorden.

Benieuwd naar het hele verhaal waarom de toekomst van e-commerce headless is? Download hier gratis en zonder registratie het whitepaper.

Snel inspelen op wensen en behoeftes van de consument

De voorzijde (‘front-end’) van een e-commerce platform verzorgt alle contact met je (potentiële) klanten. Hier informeer of inspireer je ze in hun reis richting aankoop, en zorg je dat ze ook tussen aankopen door betrokken blijven bij je producten en diensten. We noemen dat experience driven commerce. Consumenten raken echter steeds sneller gewend aan nieuwe technologische mogelijkheden, en passen hun verwachtingen meedogenloos snel aan. Organisaties die daar niet op in kunnen spelen, vallen onvermijdelijk af.

voordelen van headless commerce
Maarten Jongerius is Lead Developer bij Touchtribe

Maarten Jongerius

Maarten Jongerius

Delen

Fit for free case Touchtribe Design systeem

Dat geldt óók voor B2B-organisaties, waar een self service ordering tool bijvoorbeeld steeds vaker een must have is. Op het moment dat je zo’n tool toe wil voegen aan de front-end van een traditioneel platform, moeten je developers echter ook aan de slag met de back-end. Deze oplossing vereist immers ook dat de tool informatie kan uitwisselen met het CRM. En wat als een klant belt om aanvullende informatie over zijn bestelling op te vragen? Dan wil je niet dat die minuten lang aan de lijn moet blijven hangen terwijl een medewerker op zoek gaat naar de juiste informatie. 

De verplichting om bij elke nieuwe service aan de voorzijde veel tijdrovend werk aan de achterzijde te moeten verrichten betekent een blok aan je been. Naarmate het platform verder verouderd wordt die handicap steeds beperkender. Een headless e-commerce platform verlost je developers van deze groeiende beperking. Doordat ze ongehinderd aan voor- of achterzijde kunnen werken, wordt de doorontwikkeling van het platform veel makkelijker, en wordt alleen de time-to-market beperkt.

Doordat de voor- en achterzijde gescheiden opereren, verlost een headless e-commerce platform developers van een steeds beperkender wordende handicap.

Flexibel experimenteren met nieuwe onderdelen binnen de  klantreis

Als echte e-commerce ondernemer denk je doorlopend na over nieuwe mogelijkheden om je klanten blij te maken. Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen kan dat op steeds meer manieren. Die uitdijende technologische mogelijkheden betekenen direct ook een belangrijk probleem: hoe weet je immers welke nieuwe oplossing het best aansluit op specifieke klantwensen? Zitten klanten echt te wachten op een nieuwe chatbot, of functioneert die FAQ-pagina nog naar volle tevredenheid?

Natuurlijk is een goed geconfigureerde chatbot tot veel meer in staat dan het ontlasten van je servicedesk. Dankzij de digitale interactie kun je bijvoorbeeld ook meer data over de pijnpunten van je klanten verzamelen. En een chatbot is in combinatie met de juiste data en recommendation engine ook heel goed in staat een mooie cross- of upsell te realiseren. Elke klantgerichte organisatie moet daarom doorlopend kunnen experimenteren met nieuwe touchpoint solutions, tools of andere aanwinsten voor een veelzijdige en inspirerende klantreis richting conversie.

Sluit een nieuwe applicatie voor een headless platform via een API aan. Dat kan daardoor ook altijd in de meest relevante programmeertaal. Bijvoorbeeld een native of hybride app voor zowel Android of iOS in plaats van een webapp. Dat maakt het mogelijk  doorlopend te experimenteren met je klantreis via de bekende datagedreven formule: snel testen, opties met onvoldoende resultaat snel stoppen en bewezen oplossingen direct opschalen. Zo geef je je developers optimale vrijheid om gepersonaliseerde shop ervaringen te creëren op basis van de laatste trends en inzichten.

Headless commerce biedt de optimale vrijheid om gepersonaliseerde shop ervaringen te creëren op basis van de laatste trends en inzichten.

Naar eigen inzicht selecteren van de best presterende onderdelen

Een traditioneel e-commerce platform bestaat uit onlosmakelijk aan elkaar verbonden onderdelen. Dat geeft de zekerheid dat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten, en dat alle functionaliteit toegankelijk is via dezelfde interface. Na de vaak bewerkelijke en tijdsintensieve implementatie kunnen developers de functionaliteiten van de webshop afstemmen op de specifieke wensen van de organisatie. Die afstemming kan echter alleen binnen bepaalde door de software afgedwongen parameters. Nieuwe functionaliteiten in de software zijn alleen beschikbaar voor gebruik na het uitrollen van een vaak een dure en ingewikkelde upgrade.

Headless commerce betekent dat je de verschillende onderdelen van een platform zelf kunt selecteren. Omdat front-ends van een headless commerce-platform via API's met het commerce platform communiceren, hebben front-end developers geen specialistische kennis van het pakket nodig. Ervaring met het werken met API's is voldoende. De onboarding is hierdoor vele malen sneller. Back-end developers hoeven niets te doen voor de installatie, configuratie en de performance van de software. Dit maakt ook hun werk een stuk minder complex. 

Dankzij de specialisatie van de ontwikkelaar presteren deze onderdelen vaak optimaal. Headless e-commerce maakt het mogelijk flexibel met deze losse onderdelen te experimenteren, en alleen de onderdelen die het beste presteren in jouw specifieke omgeving te behouden. Een headless e-commerce omgeving bestaat dus altijd uit de som van optimaal presterende onderdelen. We noemen dat ‘best of breed’-applicaties. En omdat je ook nooit meer volledig afhankelijk bent van één leverancier of dure productspecialist, komt dat ook de wendbaarheid ten goede.

Een headless e-commerce omgeving bestaat dus altijd uit de som van optimaal presterende ‘best of breed’ onderdelen.

Een optimale omnichannel strategie ontwikkelen en uitrollen 

Een omnichannel strategie is erop gericht om consumenten over alle beschikbare kanalen en touchpoints een consistente ervaring van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Om dat mogelijk te maken, moet een e-commerce platform aan hoge eisen voldoen. Zo moet je jouw content bijvoorbeeld ook beschikbaar kunnen maken via Instagram of Facebook. Voor een traditioneel e-commerce platform houdt dat in dat je telkens opnieuw je reeds geproduceerde productbeschrijvingen, blog posts, foto’s, video’s en andere content moet aanpassen aan nieuwe kanalen en oplossingen.

Door de volledige scheiding tussen voor- en achterzijde maakt een headless e-commerce platform al die extra bewerkingen overbodig. De API-laag tussen voor- en achterzijde transformeert de centraal opgeslagen content richting elk afzonderlijk kanaal in de meest geschikte template, layer of andere vorm. Zo gebruik je de productvideo op je website ook moeiteloos in die nieuwe blog, ordering tool, Facebook Shop of Instagram Story. En dankzij de snelheid waarmee dat mogelijk is, kun je telkens weer sneller dan de concurrentie inhaken op de laatste trends of voorkeuren bij je doelgroep.

Een omnichannel strategie vereist bovendien dat elke achtereenvolgende klantinteractie naadloos aansluit op de voorgaande interactie. Voor traditionele platformen is dat een lastige uitdaging, omdat de resulterende klantdata vaak in afzonderlijke silo’s terecht komt. Bij de headless benadering wordt alle door de verschillende kanalen en touchpoint gegenereerde data centraal opgeslagen. Er is daardoor bijvoorbeeld maar één klantprofiel, dat altijd de meest actuele informatie bevat. Vice versa kan elk afzonderlijk kanaal deze centraal opgeslagen data ook weer moeiteloos ontsluiten.

Dankzij de snelheid en flexibiliteit van een headless platform haak je sneller dan de concurrentie in op de laatste trends en voorkeuren bij je doelgroep.

Met agile marketing inspelen op persoonlijke klantvoorkeuren

De behoefte onder consumenten aan gepersonaliseerde communicatie en dienstverlening neemt toe. Steeds meer consumenten willen herkend en erkend worden en zijn bereid een stukje privacy op te geven als daar een duidelijk omschreven voordeel tegenover staat*. Een rake producttip bijvoorbeeld, of een gepersonaliseerde aanbieding voor een product dat getuige eerder koop of klikgedrag aansluit op de persoonlijke voorkeuren. Om dat mogelijk te maken is het cruciaal dat verzamelde klantdata centraal wordt verzameld en in samenhang kan worden geanalyseerd.

De analyse van die geaggregeerde data levert waardevolle inzichten op in de behoeftes en beweegredenen van verschillende groepen (potentiële) klanten. Op basis van die inzichten wil je die groepen op verschillende momenten in hun klantreis verschillende content kunnen tonen. De ene groep vereist wellicht een email of Instagram Story die de belangrijkste productvoordelen voor die groep verder uitwerkt. De andere groep is mogelijk klaar voor een aanbieding die volgens de data het meeste effect heeft: een tijdelijk verlaagde prijs, gratis accessoire of andere relevante trigger

Ook hier geeft de slimme content distributie en centrale dataopslag van een headless platform een belangrijke voorsprong. Daar komt bovenop dat kunstmatige intelligente applicaties die geaggregeerde klantdata in effectieve gepersonaliseerde communicatie vertalen zich momenteel razendsnel ontwikkelen. De meest innovatieve en krachtigste applicaties bevinden zich uiteraard in de cloud. De headless architectuur maakt het mogelijk deze applicaties direct toe te voegen een het platform, zonder dat daar bewerkelijke aanpassingen van de achterzijde voor nodig zijn.

De slimme content distributie en centrale dataopslag van een headless platform geeft een echte voorsprong bij agile marketing en personalisatie.

De performance van je website of webshop sterk verbeteren

Snelheid is een cruciale eigenschap van elke website. De steeds veeleisender worden consument heeft steeds minder geduld voor traag ladende websites. Bovendien is laadsnelheid een belangrijke beoordelingsfactor voor Google. Die monitort doorlopend hoe lang het duurt voordat een verzoek van de browser de server bereikt, en hoe snel de server daarna in staat is bezoekers de juiste (HTML) informatie te tonen. Des te sneller dit lukt, des te groter de kans dat je boven je concurrentie in de zoekresultaten verschijnt. 

Traditionele platformen zijn ontwikkeld voor een traditionele technische infrastructuur. Hun performance wordt bepaald door de capaciteit en rekenkracht van lokale servers. Het toevoegen van meer rekenkracht (CPU’s), extra servers en het optimaliseren van de configuratie is bewerkelijk, complex en dus tijdsintensief. Dat maakt het ook lastig om adequaat in te spelen op snelle groei van het aantal bestellingen, piekbelasting van de site, internationalisering of andere veranderende omstandigheden. Die leiden daardoor vaak tot een verlies aan performance. 

Moderne headless oplossingen, zoals BigCommerce, Commercetools en ShopifyPlus, zijn ín en vóór de cloud gebouwd (‘cloud-native’). Capaciteit, rekenkracht en andere resources schalen automatisch mee met veranderende omstandigheden. Daar hoeft de gebruiker niets voor te doen. Om mee te liften op het succes van headless commerce, bieden veel traditionele leveranciers hun bestaande platformen en tools nu ook via de cloud aan. Helaas vereisen die wel doorlopende upgrades, en zijn de in een later stadium toegevoegde API’s vaak incompleet. Alleen cloud-native platformen maken daardoor optimaal gebruik van de flexibele performance voordelen van de cloud.  

De ontkoppeling tussen back-end en front-end verlost het headless platform van talrijke afhankelijkheden die de performance negatief beïnvloeden.

Het hele drieluik in 1 document

Benieuwd naar het hele verhaal waarom de toekomst van e-commerce headless is? Download hier gratis en zonder registratie het gebundelde document als whitepaper.

Dit document is gericht op digital directors, e-commerce managers en enterprise architecten die hun e-commerce platform willen moderniseren. Met headless development ben je in staat je e-commerce ecosysteem te professionaliseren en naar een volgend niveau te tillen. In deze whitepaper lees je hoe.

Maarten Jongerius is Lead Developer bij Touchtribe

Maarten Jongerius

Maarten Jongerius

Delen